อยากให้ บ.หลีกภัยขนส่ง เพิ่มจุดจอดรถเมล์สาย 39

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากปัจจุบันนี้ห้างฟิวเจอร์พาร์ค ได้มีการก่อสร้างขยายอาคารศูนย์การค้า ทำให้ประตูเข้าห้างถูกปิดไปหลายช่องทาง และไกลขึ้นกว่าเดิม ผู้โดยสารที่ต้องการเข้าฟิวเจอร์ จะต้องต้องเดินเป็นเวลา 5 - 10 นาที จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ เพื่อให้ถึงประตูทางเข้าฟิวเจอร์พาร์ค ทั้งๆ ที่หน้าห้างฟิวเจอร์ มีป้ายรถเมล์ให้บริการอยู่ แต่ไม่จอด โดยเฉพาะรถของ บริษัท หลีกภัยขนส่ง จำกัด จะมีก็แต่เพียงรถแอร์ ขสมก. เท่านั้นที่เพิ่มจุดจอดตรงนี้ให้จากเดิมก็ไม่เคยจอดเช่นกัน อยากให้รถเมล์ร่วมบริการ ทุกสายที่เขียนข้างรถว่า "ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต" ช่วยจอดที่ฟิวเจอร์ฯ ตามที่เขียนไว้ด้วย เพราะไม่เคยเห็นจอดเลย จะขับเลยไปจอดที่ "เมเจอร์ รังสิต" กันหมดไม่ทราบว่าเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้น อยากเรียนมาเพื่อแก้ไข และเห็นควรพิจารณาเพิ่มจุดจอดหน้าฟิวเจอร์พาร์ค อีกหนึ่งจุดด้วย ขอบคุณครับ