ไม่จ่ายค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ได้ใช้บริการรถขสมก.สาย 510 เวลา 7.00 น. พบว่ามีผู้โดยสารจำนวนมาก (ขึ้นป้ายสนามบินดอนเมือง) ไม่จ่ายค่าโดยสาร โดยถือเงินไว้และไม่มีพนักงานเก็บเงินเดินมาเก็บ ผู้โดยสารก็ไม่ยอมจ่าย อยากให้ปรับปรุงมีการตรวจเช็คและเรียกเก็บเงินทุกครั้ง