ไม่มีรถโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลา 06.20น. วันที่ 18/06/18 เส้นถนนลาดพร้าว ไม่มีรถของขสมก สาย 191,178 วิ่งเลย เป็นเวลา 45นาที ผู้โดยสารเดือดร้อนมากเพราะต้องการใช้รถโดยสารเพื่อไปทำงาน รบกวนทาง ขสมกช่วยเห็นถึงความเดือกร้อนอันนี้ด้วยคะ