117 รถเมล์ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาตี5.34รถเมล์สาย117 ไม่ยอมจอดป้ายวัดใหม่ทองเสน ทั้งๆที่โบกเรียกแล้ว และยังขับรถเร็ว คาดว่าเพื่อให้ทันไฟเขียว จดป้ายข้างรถไม่ทัน คิดดูละกันว่าขับไวขนาดไหน! รอบ2แล้วนะคะ ตรวจสอบด้วยคะ