ลืมเอกสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 12 มิภุนายน 2561 เมื่อเวลาผระมาณ 16.30 ได้ลืมปฟ้มเอกสารไว้บนรถเมล์สาย 76 ในแฟ้มเอกสารมีสมุดบัญชีธนคารธนชาติ แนวข้อสอบ วุฒิการศึกษา สมุดบันทึกเล่มสีเหลือง ถ้าพบแล้วช่วยติเต่อกลับ 09811450369