ชื่นชมกระเป๋ารถเมล์ 166

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันเสาร์ที่9มิถุนายน รถเมล์แดงไปศูนย์ราชการป้ายทะเบียนลงท้าย0554 เมื่อมีหญิงชรา กระเป๋ารถเมล์ได้จูงจากบนรถและลงบันไดด้านนอกรถโดยสาร รู้สึกการใส่ใจของพนักงานมากค่ะ