สอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก central พระราม 3 จะไปยังแยกผังเมืองพระราม 9 ขึ้นรถยังไงครับ