อยากให้มีรถเมล์สาย 95 เลียบด่วนรามอินทรากลับมาวิ่งบริการเหมือนเดิมอีก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เดินทางไป-กลับสะดวกมากๆ แล้วอีกอย่างเส้นทางดังกล่าวก็ไม่มีรถให้บริการเลย ถ้าไม่สะดวกเป็นรถฟรีก็เก็บเงินก็ได้ครับ นักเรียนใช้บริการอยู่มากเหมือนกัน