ผู้โดยสารลืมของไว้บนรถเมล์สาย 515

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 5/6/2018 เวลาประมาณ 19.20 น. บริเวณศาลายา (รถเมล์วิ่งไปเซ็นทรัล ศาลายา) รถเมล์สาย 515 มีผู้โดยสารลืมของไว้บนรถ (กางเกงสตรี) ไม่ทราบว่าจะติดต่อเอาของคืนเจ้าของได้ที่ไหนคะ