ชมเชยการบริการของกระเป๋ารถเมล์สาย 24

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ใช้บริการสาย 24 เลขข้างรถ 8-50339 เวลา 12.20 จากตรงข้ามหอการค้าไทย ลงซอยชินเขต 1 พนักงานเก็บค่าโดยสาร(กะเช้า) เป็นผู้หญิงวัยประมาณ 25 ปี บริการอย่างสุภาพเรียบร้อยกล่าวขอบคุณทุกครั้งเมื่อเก็บค่าโดยสาร เวลารถจอดพนักงานคนนี้จะมองที่ประตูทุกครั้งว่ามีผู้โดยสารกำลังขึ้นลงหรือไม่ และแต่งกายเรียบร้อยสุภาพ ขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไปครับ