สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-31 มีนาคม 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
Monday, April 9, 2018
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: