รถร่วม543ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขับรถเเย่มากตามหลังมาบีบๆเเตร ปาดซ้าย ก่อนถึงเเยกประชานุกูล