รถเมล์สาย 3 ไม่เข้าป้าย เหมือนเดิม 2 วันติด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 3 คือรีบหรือครับ ป้ายไม่เข้าจอดส่งผู้โดยสารไปตรงป้ายขยับจะไปขึ้นรถ รถออก คือ 2 วันติดเลยกับการไม่เข้าป้าย บ่อยไปนะ ร้องเรียนแล้วก็ไม่มีการปนับปรุงเลย รถน้อยเข้าใจ วิ่งยาวเข้า แต่รอรถเป็นชั่วโมงๆ ใครเข้าใจมั่ง การบริการคืออะไร 2 วันติดนี้แย่มากนะ