รบกวนสอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากโรงพยาบาลยันฮี ไป เซ็นทรัล พระราม2 มีสายไหนบ้างครับที่สะดวก