สาย 60 หลังเที่ยงคืน ไม่มีรถวิ่ง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 60 หลังเที่ยงคืน รอรถ 3 ชั่วโมง ยังไม่มาเลย แถวอโศก