รอรถเมล์สาย 168 นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 168 รอนานมาก รอที่ป้าย ปปส.ดินแดง ในบางครั้งช่วงเวลา 18:00 - 20:00 ใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าจะมาสักคัน รบกวนสอบถามว่าสามารถเพิ่มรถในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือเพิ่มสายได้หรือไม่