สาย 179

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 179 รถขาดระยะนานมาก ปล่อยมาแต่รถเสริม ขนาดเวลาเร่งด้วนยังมีแต่รถเสริม บางครั้งรอนานเป็นชั่วโมง ขนาดวันหยุดถนนโล่งรถก็ยังช้า