145 3-40352 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
23 เมษายน 61 เวลา 06.30 ป้าย สายสวด รพ.สมุทรปราการ 145 3-40352 ไม่จอดรับผู้โดยสาร รอนาน แล้วยังไม่เข้าป้ายอีก ร้องเรียนบ่อยมากๆ สายนี้แต่ก็เเหมือนเดิม