ขอให้พิจารณาเดินรถสาย 95เลียบทางด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ด้วยตัวผมเป็นนักเรียนที่ต้องใช้รถขนส่งสาธารณะ เนื่องจากโรงเรียนของผมนั้นตั้งอยู่บริเวณถนนลาดพร้าว ซึ่งถ้าเดินทางด้วยรถสาย95ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วนั้น ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่มากกว่าตอนที่ยังมีสาย 95 เลียบทางด่วน เนื่องจากไม่มีรถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งจากอู่บางเขนไปบางกะปิโดยผ่านเลียบทางด่วนรามอินทรา ซึ่งถ้าไปโดยรถสาย95(บางเขน-บางกะปิที่ใช้เส้นทางสุขาภิบาล)ทำให้เสียเวลาในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนและพนักงานบริษัทที่ทำงานบนถนนเส้นนี้(ถนนลาดพร้าว)ด้วย ดังนั้นผมจึงขอให้ทางขสมก.ช่วยพิจารณาจัดการเดินรถใหม่อีกครั้ง เพื่อสะดวกในการเดินทางและรวดเร็วต่อตัวผมและผู้โดยสารที่เคยใช้บริการสายนี้ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นพนักงานบริษัทกับนักเรียนที่พักอาศัยอยู่บริเวณถนนรามอินทราแต่ต้องทำงานและเรียนบริเวณถนนลาดพร้าว ขอขอบคุณและโปรดพิจารณาข้อคิดเห็นของผมด้วยครับ