508 รถขาดช่วงไม่มีที่อู่ รอไปชั่วโมงครึ่ง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ508 วันที่14/4/61 เสลา 14.15-15.50 รอรถเมย์508 หน้าศาลากลางสมุทรปราการไม่มีรถเห็นสาย511 ผ่านไปหลายคัน จึงผิดสังเกตโทรไปสอบถามได้รับคำตอบว่า รถยังไม่มีกลับมา ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แบบนี้ได้หรือครับ ไม่เอารถคันอื่น เปลี่ยนป้าย เอสี่แปะหรือบอกเป็นรถเสริม508 ได้ไหมครับ ไม่มีความสารถในการบริหารเลยองกรนี้