รถสาย 515 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 515 จากอนุสาวรีย์ไปศาลายา วิ่งออกเลนขวา ไม่จอดป้ายบริเวณโรงพยาบาลกรุงธน 2 เวลาประมาน 22.40 หมายเลขรถ จาก gps: 13-1698(6-56080)[515] ซึ่งหลังจากคันนี้ ก็ไม่รถสายนี้ไปอีกนาน จึงต้องเดินทางด้วยวิธีอื่นเเทน