ร้องเรียนกระเป๋ารถเมล์สาย168

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา16:57 ดิฉันได้ขึ้นรถเมย์สาย168 เลขรถที่ 2-44095 กระเป๋ารถเมล์ผู้หญิง ลักษณะผอมสูงมัดผมหางม้า ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะทำงาน และเมื่อดิฉันได้ส่งเงินพร้อมทั้งแจ้งจุดหมายปลายทาง กลับได้รับคำตอบว่า"เห็นแล้ว" ซึ่งใช้น้ำเสียงที่ถ้วนและสายตาแสดงให้เห็นถึงความลำคาญ แล้วก้มไปเล่นโทรศัพท์มือถือต่อพักใหญ่ จึงอยากให้อบรมกิริยามรรยาทใหม่ ดิฉันทราบดีว่า กระเป๋ารถเมล์ท่านนี้อาจมีธุระหรือ เรื่องเดือดร้อนใจจนทำให้ขาดความยับยั้งใจในการไม่ขว้ามือถือมาเล่น แต่ถึงกระนั้นแล้ว ผู้มีใจในงานบริการไม่ควรใช้น้ำเสียงและกิริยาแบบนี้กับผู้โดยสาร