รถเมล์สาย543กไม่จอดป้ายรถติดหน่อยแซงขวาไปวิ่งบนเกาะกลางไหม?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่10มษายน เวลา08.35น. รถเมล์สาย543ก ไม่ได้ทำการจอดป้ายตรงข้ามวัดนครอินทร์ มีพฤติกรรมแซงออกขวาไม่จอดป้ายไม่รู้รีบไปไหนรถ็น้อยถ้าจะวิ่งขวาไม่จอดป้ายแบบนี้เลิกเรียกว่ารถประจำทางเถอะครับแซงออกขวาแบบเลขข้างรถยังมองไม่ทันเลย