102 กี่คันก็เข้าอู่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เข้าอู่ทุกคันนี่คืออะไรครับ ชี้แจงด้วย