รถเมล์ 140 141 142

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
2-3 เดือนที่ผ่านมา ทำไมรถน้อยจังค่ะ มีแต่รถเสริมวัดยายร่ม ทำไมไม่เสริมให้ถึงเคหะฯ เพราะอะไรถึงเสริมยายร่ม แล้วรถที่วิ่งเต็มระยะทางก็แน่นมาก ยังไงรบกวนจัดระเบียบที่สมควรด้วยนะคะ