554 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 554 ไม่จอดป้ายหน้ารามอินทรา34 เวลา 6.04 เส้นทางวิ่งจากสุวรรณภูมิไปยังดอนเมือง ทะเบียน 14-4098 ขวาเลนขวาสุด โบกล่วงหน้าไกลมากแล้ว แต่รถไม่สามารถเข้ามารับได้ทัน หากเรามีวินัยจะช่วยแก้ปัญหาที่ใหญ่แต่ดูเล็กนี้ได้ และให้ประเทศเราน่าอยู่ขึ้นอีกมากครับ