สาย179ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย179 ทะเบียน 11-9058 คนขับผู้ชาย ไม่จอดรับผู้โดยสาร เวลา 10.37 ป้ายประชานุกูล