รถเมล์ 207 ราม1-ราม2 วิ่งเยอะไหมค่ะ ช่วงนี้มีสอบราม1-ราม2 รถวิ่งและหยุดรับไหม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 207 ที่ ขสมก มาวิ่งแทนรถร่วม จัดตารางวิ่งรถดีไหม เพราะช่วงนี้มีสอบ ราม1-ราม2 บางทีรถไม่จอด และรอแต่ละเที่ยวนานเป็นชั่วโมง ช่วยดูให้หน่อยค่ะ ของเดิมรถร่วมวิ่งไม่มีปัญหานี้ค่ะ เพราะเขามีาบว่าช่วงไหนนักศึกษาสอบรถจะวิ่งเยอะ