รถเมลล์ สาย207 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากเป็นผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถเมลล์ สาย207เป็นประจำ ซึ่งต้องนั่งรถจากหน้ารามไปลงซ.โรงปูน และทราบมาว่า รถเมลล์จะไม่รับผู้โดยสารจากหน้าราม ซึ่งดิฉันเป็นผู้โดยสารที่เดือดร้อน อยากทราบว่า เลิกให้บริการเดินทางเส้นทางนี้แล้วเหรอคะ แล้วยังงี้ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไปทำงานเส้นทางซ.โรงปูนต้องทำยังไงคะ และขึ้นรถได้ป้ายไหนคะ เพราะป้ายหน้าราม รถเมลล์ไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นคะ