ชอบไม่จอดรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย556 เป็นบ่อยมากคือรอรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล รถเมล์ชอบแซงคันอื่นที่มาจอดป้ายแล้วไม่จอดรับคนที่โบกบ้าง รถเมลืก็นานๆออกมาที ไม่ได้มีถี่ๆเหมือนสายอื่น ทำไมไม่จอดรับคนบ้าง เจอบ่อยมาก ไม่รู้จะรีบขับไปไหน ถ้าปรับปรุงได้จะดีมาก เจอมาวันนี้วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 8.25นาที