ชมเชย รถประจำทางปรับอากาศ (PBC) 140

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชมเชย พขร. นายวินัย ทองนวล และ พกส. น.ส.เจรียม ประโพฯ เนื่องด้วยวันที่ 13/11/2557 เวลาประมาณ 18:00น. จากเส้นทาง อนุสาวรีย์ชัยฯ - แสมดำ เกิดแอร์ไม่ทำงาน ทาง พขร. นายวินัย ได้ตัดสินใจที่จะไปส่งผู้โดยสาร โดยการตัดสินใจนั้นทางผู้โดยสาร ยินดีที่จะเดินทางไปด้วย จึงขอชมเชยในการตัดสินใจครั้งนี้ เพราะท่าไม่ได้ไปส่งคงต้องรอรถเป็นเวลานานมากๆๆ