ร้องเรียน รถ 84ก 12-0189/6-50401 วันนี้ 7.55 ไม่จอดรับผู้โดยสารตรงป้ายที่ตรงข้ามหน้าเอื้ออาทร เสียเวลามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เพิ่งออกจากหมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา ป้ายแรกตรงข้ามหมู่บ้านก็ไม่รับผู้โดยสารแล้ว ทำให้เสียเวลาอย่างมาก ควรปรับปรุงด่วน