ชมเชยครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยรถสาย 131 ครับเก็บโทรศัพท์ผมได้ พูดจาดีมากๆ ขอบคุณจริงๆครับนึกว่าจะไม่ได้คืนซะแล้ว