รถสาย 145 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 145 หมาบเลข 340330 ไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณ ถนน บางนา-ตราด ขาออก ป้าย รพ. ปิยมินทร์ วันที่ 15 กพ. 2561 เวลา 12:54 น.