รถไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ ขสมก. สาย 76 สีขาว ช่วงรอบเวลา 12.08น. ป้ายศาลเจ้าแม่งู วิ่งเลนขวาสุด โบกไม่จอดรับป้าย สองวันติดแล้วค่ะ ถ้าขับรถเมล์แล้วไม่รับคน ก็ไม่ต้องมาขับนะคะ