136

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มิทราบว่า 136 ไม่รับผู้โดยสารป้าย ตรงแอร์พอตลิ้ง มักกะสันเหรอค่ะ วิ่งซ้อนมากับสาย185 คิดว่าวิ่งเช้าไม่ต้องรับใครเหรอค่ะ