สอบถามจากเซ็นปิ่น หรือสายใต้เก่าไปบางเลนค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า,โลตัสปิ่นเกล้า , หรือสายใต้เก่า มีรถสายไหนผ่านบางเลนหรือจอดบางเลนมั่งไหมคะ