ขอสอบถาม รถเมล์ จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ไปสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามครับ จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ไปสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีรถเมล์สายไหนผ่านบ้าง และค่าโดยสารเท่าไร ครับ ขอบคุณครับ