ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ สำรองคลัง

วันที่ประกาศ: 
18/12/2017
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
404,620.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: