รอ554นานมากค่ะ ไหนว่าก่อนเที่ยงคืนออกทุก30นาที?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอ554ที่อู่สนามบินสุวรรณภูมิ นานมากค่ะ นานมากๆ จึงคิดว่า ถ้าเลิก23.30 อาจจะไม่ใช้บริการแล้วค่ะ รอนานมากๆ รอจนไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ จะได้กลับมั้ย ถ้าให้นั่งแท็กซี่ทุกวันคงไม่ไหวค่ะ