จากบางแคไปฟอรด์กัลปพฤกษ์นั่งสายอะไรคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากบางแคไปศูนย์รถยนต์ฟอรด์กัลปพฤกษ์ต้องต้องรถเมล์สายอะไรบ้างค่ะ