สาย 170 วิ่งไม่ตรงเวลา มาช้า จำนวนรถวิ่งก็น้อย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย.539 ผ่านมา3-4 คัน 170 ยังไม่มาซักคัน .ถ้าอ้างว่ารถเสียหรืออย่างไรก็ควรทีรถเสริม. อยากรู้ว่าออกทุกกี่นาที