ใช้บัตรคนจน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
กรณีที่รถเมล์ไม่ได้ติดเครื่องอ่านบัตรคนจน ผู้โดยสารที่มีบัตรคนจนสามารถโชว์บัตรแทนการจ่ายค่ารถเมล์ได้หรือไม่ หรือว่าต้องจ่ายเงินสดไปก่อน