ไปโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากขนส่งเอกมัยจะไปโรงเรียนช่างฝีมือทหารยังไง