ขอเสนอแนะการบริการเพื่อแก้ไข้ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข จะดำเนินการร้องเรียนต่อไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รับบริการรถเมล์ ขสมก(รถน้ำเงินเหลือง) สาย 84,547, เส้นเพชรเกษมไปป้ายสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า บ่อยครั้งที่ต้องแวะเติมแก๊ส อยากให้ติดป้ายแจ้งว่ารถจะแวะปั๊มหรือไม่ เพราะนั่งมาบางครั้งแวะบางครั้งไม่แวะเติม ...ควรให้ผู้รับบริการได้มาสิทธิเลือก ถ้าคนที่รีบมีธุระจะได้ไม่ขึ้นรถคันที่แวะเติมแก๊ส/น้ำมัน ...เพราะต้องเสียเวลารอแต่ละครั้งค่อนข้างนานและอากาศร้อนค่ะ...แจ้งมาเพื่อปรับแก้ไขนะคะ