182-18ขับอันตราย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
182-18 ขับรถอันตรายปาดซ้าย-ขวา ขับชิดขวาเป็นส่วนใหญ่ กีดขวางการจราจรมากครับ