ขอสายรถเมล์ผ่านถนนเจริญราษฎร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอสายรถเมล์ผ่านถนนเจริญราษฎร์ด้วยค่ะ เป็นถนนเชื่่อมถนนพระราม3 กับสาทรค่ะ ถนนเส้นนี้ยังไม่มีรถเมล์ผ่านเลยค่ะ