รถเมล์ 189 ฟรี ขับ 5 กม/ชม เพื่อ รอ รถเมล์ เสียตังค์แซง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
189 รถ เบอร์ 82 ออกจากท่า แล้ว ขับช้า มาก สองแถวยังแซง เพื่อรอ รถเสียตังค์ขับแซง จะมีเพื่ออะไร ใช้ฟรีแต่ช้ามาก พอคันเสียเงินแซง ที่แยกท่าเสา ถึงจะเริ่มขับเร็ว ไม่ตั้งฟรีก็ได้ ช่วย ขับปกติทีค่ะ รอที่ท่า นานมากกว่าจะออก พอฟรีออกขับช้า โอ๊ย