สาย 191 ยังทำงานกันอยู่ไหม ?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอ สาย 191 ตั้งแต่ 15:00 น. นี่ยัน 16:30 น. ไม่เห็นมีสักคันไม่ทราบว่ายังทำงานกันอยู่ไหม (อยู่ใกล้อู่)หรือว่าเพราะวันศุกร์รถเยอะ รถติดเลยไม่ทำงาน ? เห็นสายอื่นผ่านแล้ว ผ่านเล่า เช่น 60 36ก 71 มาไม่ขาดสาย