รถส้ม 510 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ510 ขาออก วิ่งไม่จอดป้าย หน้า IT SQUARE วันที่21/9/60 เวลา ประมาณ 9:10 Bus name: 510-45006 Bus number: 12-9786